Hotel Del Mar | Petrovac, MONTENEGRO  Montenegrin English

Hotel Del Mar

Na mapi ispod možete pronaći sve potrebne informacije o našoj lokaciji, okruženjum terenu i putnoj infrastrukturi. Izaberite stil prikaza i koristite komande na mapi.

Takodje možete preuzeti detaljnu mapu Petrovca u PDF formatu, pogodnu za štampanje.

Geografske koordinate Petrovca su 42° 12' 20" N, 18° 56' 33" E.

Razdaljine

Aerodromi
  • Aerodrom Tivat (TIV) 35 km
  • Aerodrom Podgorica (TGD) 50 km
  • Aerodrom Dubrovnik (DBV) 90 km
Turistička mjesta
  • Sveti Stefan 10 km
  • Bečići 13 km
  • Budva 15 km
  • Bar 20 km
  • Kotor 40 km
  • Tivat 38 km
  • Podgorica 60 km
Hotel Del Mar | Ulica VII/1, 85300 Petrovac, Montenegro  Tel/ Fax: +382 (0) 78 10 33 44  Email. info@hoteldelmar.me
Hotel Del Mar

O Crnoj Gori
Crna Gora - Wikipedia
Crna Gora, činjenice
Budvanska riviera
Budva - Wikipedia
Petrovac - Wikipedia
Informacije za turiste
Kako naći Petrovac?
Interaktivna mapa - Google maps
Aerodrom Tivat - informacije
Aerodrom Podgorica - informacije
Aerodrom Dubrovnik - HR